SPEAKERS

We're welcoming a plethora of brilliant speakers from diverse fields to the second edition of Disha Literature Festival! Have a look!
AshimaDogra

Aashima Dogra

Anam Fatima

Anam Fatima

SHYAM

Greystroke

Balaji-V

Balaji Venkataramanan


Chandan Deshmukh

Chandan Deshmukh

Deepa Agarwal

Deepa Agarwal

Harshikaa

Harshikaa Udasi

Ira Saxena

Dr. Ira Saxena


Janaki

Janaki Sabesh

kapil-pandey

Kapil Pandey

Kavitha

Kavitha Mandana

Khyrunnisa

Khyrunnisa A.


labanya-ghosh

Labanya Ghosh

Lovleen Misra

Loveleen Mishra

mamta

Mamta Nainy

Nandini Nayar

Nandini Nayar


Nandita Jayaraj

Nandita Jayaraj

Nidhi

Nidhishri Girimaji

Niyatee

Niyatee Sharma

Pallavi

Pallavi


Payal

Payal Kapadia

Prabha

Praba Ram

Priya Muthutkumar

Priya Muthukumar

Priyal.jfif

Priyal Sethi


Rachana Bisht Rawal

Rachna Bhist

Richa Jha pic

Richa Jha

Ritu Vaishnav

Ritu Vaishnav

Rohini Vij

Rohini Vij


Shabnam-Minwalla2019

Shabnam Minwalla

Sandhya Rao 1

Sandhya Rao

shobha-vishwanath

Shobha Viswanath

Archana Gupta Garodia

Archana Garodia Gupta


Shruti Garodia

Shruti Garodia

Sowmya Rajendra

Sowmya Rajendran

Sudhir Singhal

Dr. Sudhir Singhal

Swarnavo Datta

Swarnavo Datta


Tanushree Singh

Dr. Tanu Shree Singh

Tazmeen

Tazmeen Amna Khan

Usha Chabbra

Usha Chhabra

Devika

Devika Cariapa